+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl 


Hoeveel tijd bent u kwijt aan gesprekken met mensen uit het bedrijf die vragen om aanpassing of vernieuwing van IT-systemen? Vragen van marketing die nu toch echt een nieuwe app voor klanten wil ontwikkelen? Vragen van logistiek die IT-ondersteuning nodig heeft voor alle extra afleveropties? Vragen van de afdeling e-commerce die het aantal verkoopkanalen wil uitbreiden door aan te haken op online marktplaatsen? En hoe vaak kunt u direct voldoen aan al die vragen?

Dat het retaillandschap momenteel sterk verandert, is niemand ontgaan. Retailers die te lang hebben vastgehouden aan hun oude vertrouwde succesformule, hebben het moeilijk. De retailers die het best in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden, zijn het meest succesvol: ‘survival of the fittest’. Dat aanpassingsvermogen vraagt niet alleen veel van mensen, formules, assortimenten en organisaties, maar ook van IT-systemen. En daar wringt nou net de schoen.

Wie snel en adequaat wil inspelen op veranderingen in de markt, zal ook op IT-gebied scherp moeten sturen. Nu de hele samenleving in rap tempo digitaliseert, is ook de dienstverlening aan klanten steeds vaker afhankelijk van de IT-ondersteuning. Een eenvoudige aanpassing in het ERP-systeem of een kleine innovatie op IT-gebied kan net dat verschil maken in service of beleving, waardoor een winkelbezoek daadwerkelijk uitmondt in een kassatransactie.

Vaak is daarvoor te weinig tijd. IT-afdelingen zijn vaak al druk genoeg om de bestaande systemen in de lucht te houden. Alle aandacht is nodig voor het blussen van brandjes. Tijd voor vernieuwing en innovatie ontbreekt daardoor. Dat leidt tot afwijzing van verzoeken of plaatsing op wachtlijsten en frustraties bij collega’s. Uiteindelijk leidt dat tot gemiste kansen, gemiste omzet en verslechtering van de concurrentiepositie.

Dat kan anders. Vandaag de dag zijn de middelen beschikbaar om het beheer van IT-systemen te stroomlijnen, te automatiseren en/of uit te besteden. Wij zetten die middelen in om de beheersbaarheid van uw IT-systemen te vergroten. Met andere woorden: door het beheer te verbeteren, vergroten we de beheersbaarheid. Het resultaat is dat u en uw team meer tijd hebben voor vraagstukken die daadwerkelijk ertoe doen.

Beheersbaarheid begint bij de vraagstukken omtrent security en compliancy. Door uw IT-oplossingen onder te brengen in de cloud, wordt u de zorg hierover uit handen genomen. Wij maken gebruik van datacentra die voldoen aan de hoogst mogelijk eisen op het gebied van beveiliging. Deze datacentra opereren conform de wet- en regelgeving, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt. Ook zorgen wij dat u altijd over de juiste licenties beschikt. Regelmatige security audits en de nodige certificaten – van ISO 27001 voor security tot ISAE 3402 voor outsourcing – leveren de waarborg dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Optimale beheersbaarheid betekent ook maximale toegankelijkheid. Wij garanderen u dat alle gebruikers vanaf elk device – van smartphone tot desktop-pc – in uw IT-omgeving kunnen werken. Eén keer inloggen is voldoende om toegang te krijgen tot alle applicaties. Met slimme regietools bepaalt u zelf welke medewerker voor welke applicaties en welke data wordt geautoriseerd. Daarvoor hoeft u zelf geen tijdrovende ingrepen te doen.

Beheersbaarheid betekent tot slot ook maximale beschikbaarheid. Omdat in dit omnichannel-tijdperk de winkel nooit gesloten is, moeten applicaties altijd blijven doordraaien. Wij monitoren de prestaties van uw systemen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Door middel van trendanalyses zijn wij in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en storingen te voorkomen. Daarnaast leveren wij de experts die het applicatie- en datalandschap in topconditie houden en continu optimalisaties doorvoeren. Updates en upgrades dus zijn niet langer uw probleem.

Laat het beheer van uw IT-systemen ons probleem zijn. Daarmee vergroot u de beheersbaarheid. Dat geeft u de tijd om samen met de mensen uit het bedrijf aan de slag te gaan met nieuwe ideeën waarmee u het verschil maakt.

Website RetailConnectedDe klant van vandaag wil meer waarde voor zijn geld. Meer waarde is niet hetzelfde als meer waar. Waarde zit ‘m niet alleen in aantrekkelijk geprijsde producten, maar steeds meer in verrassing, beleving, gemak en persoonlijk advies. Dat vraagt om digitale innovatie. En digitale innovatie vraagt om een leidende rol van de IT-manager.

Met Retail Connected stelt GreatCircle u in staat om die leidende rol te vervullen. Wij zorgen voor een gestandaardiseerde, schaalbare en beheersbare IT-infrastructuur, zodat u ruimte creëert voor innovatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in een serie van drie blogs. Dit is de eerste over standaardisatie.

Meer weten? Kijk op www.retailconnected.nl, neem contact met ons op via marketing@greatcircle.nl of kom naar ons event op vrijdag 18 mei 2018.

Blog items

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Zeg eens eerlijk: hoeveel procent van uw tijd bent u bezig met projecten die waarde creëren? Of bent u vooral druk met het voorkomen…

BETAAL NIET MEER DAN NODIG

U heeft het vast al eens gehoord: elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die we met ons allen verzamelen. Dat betekent…

STOP MET BRANDJES BLUSSEN

Hoeveel tijd bent u kwijt aan gesprekken met mensen uit het bedrijf die vragen…

NU DE TECHNIEK NOG

Die digitalisering moeten we niet vergeten als we de nieuwe retail strategie doorvoeren en een nieuwe customer journey uitstippelen.

NEEM UW MEDEWERKERS MEE OP REIS

Een strategie waarin de klant daadwerkelijk op de eerste plaats staat. Nu hoeft u die alleen…

NEEM DE KLANT MEE OP REIS

Nu is het tijd voor de laatste check: hoe neemt u uw klant mee door het aankooptraject? Welke stappen doorlopen zij?

MAAK UW BELOFTE WAAR

Inmiddels kent u uw klanten. U heeft hen gesegmenteerd en vervolgens voor elk klantsegment geïnventariseerd hoe u meer waarde kunt creëren.

MAAK KENNIS MET UW KLANTEN

Natuurlijk kent u de klant. Toch? Of denkt u dat alleen maar? Wij komen uit een tijdperk waarin we…