+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl 


Als u uw waardepropositie heeft bepaald, het best passende business model heeft gedefinieerd en de daaruit voortvloeiende customer journey in kaart heeft gebracht, beschikt u in feite over een nieuwe retail strategie. Een strategie waarin de klant daadwerkelijk op de eerste plaats staat. Nu hoeft u die alleen nog maar te implementeren.

Dat klinkt simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Een nieuwe strategie impliceert vaak nieuwe processen en systemen. Die vraagt soms om aanpassing van de bedrijfscultuur en het gedrag van medewerkers. Sommige bedrijven doen daar jaren over. Die tijd heeft u niet, daarvoor verandert het gedrag van klanten te snel. Houd de implementatie daarom beperkt. Begin bijvoorbeeld met een pilot om in één van uw winkels een verandering door te voeren. Concentreer u eerst op de belangrijkste klantsegmenten en start met het verbeterpunt dat de meeste waarde toevoegt. Ook hier gaat het Pareto-principe op. Het handjevol voornaamste verbeterpunten draagt het meest bij aan het resultaat.

Wat zijn die verbeterpunten dan? Die volgen uit de eerste drie stappen die u heeft doorlopen om een nieuwe strategie op te stellen:

  1. Klantsegmentatie en waardepropositie: Wat moet u nog weten van uw klanten? Hoekunt u die informatie achterhalen?
  2. Business model: Welke kanalen moet u ontwikkelen? Welke communicatiemiddelen ontbreken nog? In welke middelen moet u investeren. Welke partners heeft u nodig? Welke kernactiviteiten verdienen extra aandacht?
  3. Customer journey: Welke stappen in de reis van uw klanten heeft u nog niet ingevuld of vragen om verbetering? Hoe moeten die worden ingevuld? Welke controlevragen moet u inbouwen? Hoe meet u de conversie?

Zoals gezegd: ga niet alle verbeterpunten tegelijk aanpakken. De kans is groot dat u verzandt in lange projecten zonder concreet doel. Bepaal de top drie of top vijf met belangrijkste verbeterpunten, maak een plan voor realisatie daarvan en ga snel aan de slag.

Belangrijke tip: houdt bij alle acties het uiteindelijke doel in het achterhoofd. Dat is dus de klant. Ga steeds weer opnieuw na in hoeverre concrete maatregelen bijdragen aan een betere klantbeleving en klantenbinding. Neem vooral ook de medewerkers daarin mee. Leg hen uit waarom de focus op de klant zo belangrijk is, hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt. Kijk welke medewerkers dit het beste snappen. Geef hen de voortrekkersrol die hen in staat stelt hun enthousiasme en gedrevenheid over te brengen op hun collega’s.

Bedenk dat u systemen, processen en structuren – hoe inspannend dat ook kan zijn – vrij gemakkelijk naar uw hand kunt zetten. Dat gaat met mensen een stuk minder gemakkelijk. De praktijk laat keer op keer zien dat een heldere toelichting op het gewenste gedrag niet volstaat om dat gedrag daadwerkelijk te realiseren. De kunst is om uw medewerkers te raken met een inspirerend verhaal met een lonkend perspectief. U bent aan zet.

Let’s make it personal

Dit is de vierde in een serie van vijf blogs, waarin GreatCircle u meeneemt op reis. Tijdens deze reis werken wij samen met u in vijf stappen toe naar een Retail Strategy Canvas waarmee u uw klanten in de spotlight plaatst. Het wordt een confronterende reis met één doel: elke klant maximale waarde leveren voor, tijdens en na het aankooptraject.

Meer weten? Kom naar onze Clinic op dinsdag 6 februari 2018. Aanmelden kan via www.greatcircle-retail.nl/event-lets-make-it-personal

Blog items

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Zeg eens eerlijk: hoeveel procent van uw tijd bent u bezig met projecten die waarde creëren? Of bent u vooral druk met het voorkomen…

BETAAL NIET MEER DAN NODIG

U heeft het vast al eens gehoord: elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die we met ons allen verzamelen. Dat betekent…

STOP MET BRANDJES BLUSSEN

Hoeveel tijd bent u kwijt aan gesprekken met mensen uit het bedrijf die vragen…

NU DE TECHNIEK NOG

Die digitalisering moeten we niet vergeten als we de nieuwe retail strategie doorvoeren en een nieuwe customer journey uitstippelen.

NEEM UW MEDEWERKERS MEE OP REIS

Een strategie waarin de klant daadwerkelijk op de eerste plaats staat. Nu hoeft u die alleen…

NEEM DE KLANT MEE OP REIS

Nu is het tijd voor de laatste check: hoe neemt u uw klant mee door het aankooptraject? Welke stappen doorlopen zij?

MAAK UW BELOFTE WAAR

Inmiddels kent u uw klanten. U heeft hen gesegmenteerd en vervolgens voor elk klantsegment geïnventariseerd hoe u meer waarde kunt creëren.

MAAK KENNIS MET UW KLANTEN

Natuurlijk kent u de klant. Toch? Of denkt u dat alleen maar? Wij komen uit een tijdperk waarin we…