+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl 


Inmiddels kent u uw klanten. U heeft hen gesegmenteerd en vervolgens voor elk klantsegment geïnventariseerd hoe u meer waarde kunt creëren. Daarmee bent u er nog niet. De kunst is om een business model op te zetten waarmee u uw voornemen – meer waarde creëren dus – in daden kunt omzetten. Dat luistert nauw. Het business model bepaalt immers hoe klanten uw merk zullen beleven. Veel retailers gebruiken voor verschillende kanalen verschillende business modellen. Het resultaat is een allesbehalve uniforme merkbeleving en klanten die in verwarring achterblijven.

Het opzetten van een business model start zoals gezegd met een indeling in klantsegmenten en per klantsegment een goede waardepropositie. Vervolgens dient u twee belangrijke vragen te beantwoorden. Allereerst: welke kanalen zijn het meest geschikt om de beloofde waarde te creëren? Dat hoeven niet per se altijd alle kanalen te zijn. De huisvrouw die eerst haar kinderen naar school brengt en vervolgens langs de supermarkt fietst voor de laatste boodschappen, heeft misschien geen behoefte aan een bestel-app. Dat is anders voor de carrièrevrouw die in de lunchpauze een online boodschappenlijstje wil doorsturen om na het werk snel haar bestelling op te pikken. Welke kanalen u ook inzet: zorg dat ze allemaal dezelfde boodschap uitdragen om die uniforme merkbeleving te garanderen.

De tweede vraag is welke relatie u met uw klant wilt aanknopen? Verwacht hij dat u hem adviseert en van nieuwe innovaties op de hoogte houdt? Rekent hij er juist op dat u altijd de goedkoopste bent en persoonlijke aanbiedingen doet? Wat betekent dat op de winkelvloer: een medewerker die de klant meeneemt in het aanschaftraject of een scanner die hij de winkel in kan meenemen om aan het eind zelf af te rekenen. En wat moet u doen – of vooral niet doen – om de relatie in stand te houden? Welke communicatiemiddelen kunt u daarvoor inzetten?

Als u duidelijkheid heeft over de klantrelaties en over de kanalen, krijgt u meer inzicht in de inkomstenstroom. Voor welke waarde willen klanten wel betalen en wat zijn de prijsmechanismes daarachter? Wat betalen zij op dit moment en wat zijn ze bereid te betalen? Daarna is het zaak te inventariseren wat u nodig heeft om die inkomstenstroom te genereren. Hoe moet het distributiekanaal eruitzien? Wat zijn kernactiviteiten die daarin plaatsvinden? Welke mensen, middelen en partners heeft u daarvoor nodig? Staan bijvoorbeeld de juiste mensen in uw winkels? Zijn die goed opgeleid en zijn die goed geïnformeerd? En tot slot: wat kost dat allemaal? Als zowel de inkomstenstroom als de kostenstructuur helder is, weet u welke klantsegmenten het meeste opleveren.

Wie aan de slag gaat met een business model, vindt uiteindelijk een optimale fit op drie punten:

  • Een fit tussen het probleem van de klant en de geboden oplossing: u begrijpt de klant.
  • Een fit tussen het product dat u levert en de markt: u voegt daadwerkelijk waarde toe.
  • Een fit tussen het business model en de waardepropositie: u maakt waar wat u belooft.

Daarvoor moet u dan wel keuzes maken. Geen enkele retailer kan voor elke klant tegelijkertijd de goedkoopste zijn, de beste service leveren en het meest uitgebreide assortiment hebben. Alleen degene die keuzes maakt, zal zich daadwerkelijk onderscheiden en een sterk merk opbouwen.

Let’s make it personal

Dit is de tweede in een serie van vijf blogs, waarin GreatCircle u meeneemt op reis. Tijdens deze reis werken wij samen met u in vijf stappen toe naar een Retail Strategy Canvas waarmee u uw klanten in de spotlight plaatst. Het wordt een confronterende reis met één doel: elke klant maximale waarde leveren voor, tijdens en na het aankooptraject.

Meer weten? Kom naar onze Clinic op dinsdag 6 februari 2018. Aanmelden kan via www.greatcircle-retail.nl/event-lets-make-it-personal

Blog items

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Zeg eens eerlijk: hoeveel procent van uw tijd bent u bezig met projecten die waarde creëren? Of bent u vooral druk met het voorkomen…

BETAAL NIET MEER DAN NODIG

U heeft het vast al eens gehoord: elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die we met ons allen verzamelen. Dat betekent…

STOP MET BRANDJES BLUSSEN

Hoeveel tijd bent u kwijt aan gesprekken met mensen uit het bedrijf die vragen…

NU DE TECHNIEK NOG

Die digitalisering moeten we niet vergeten als we de nieuwe retail strategie doorvoeren en een nieuwe customer journey uitstippelen.

NEEM UW MEDEWERKERS MEE OP REIS

Een strategie waarin de klant daadwerkelijk op de eerste plaats staat. Nu hoeft u die alleen…

NEEM DE KLANT MEE OP REIS

Nu is het tijd voor de laatste check: hoe neemt u uw klant mee door het aankooptraject? Welke stappen doorlopen zij?

MAAK UW BELOFTE WAAR

Inmiddels kent u uw klanten. U heeft hen gesegmenteerd en vervolgens voor elk klantsegment geïnventariseerd hoe u meer waarde kunt creëren.

MAAK KENNIS MET UW KLANTEN

Natuurlijk kent u de klant. Toch? Of denkt u dat alleen maar? Wij komen uit een tijdperk waarin we…