+31 88 0580 222 info@greatcircle.nl 


EMBRACE, ENGAGE & ENTERTAIN

De technologische innovatie van de afgelopen decennia heeft enorme impact op de retail. Waar voorheen de winkelier de regie had over de openingstijden van zijn winkel, is het nu de klant die bepaalt op welk moment, via welk kanaal en met welke winkelier hij contact zoekt.

DE KRITISCHE KLANT KIEST DE BESTE BELEVING

Retailers zullen 24/7 digitaal beschikbaar moeten zijn en in moeten spelen op dit veranderd klantgedrag door relevant te blijven voor deze kritische klant. De klant heeft toegang tot alle informatie over producten/diensten en prijzen. Om relevant te blijven, dient een retailer een beleving te creëren die de klant waardeert en die maakt dat klant voor hem wil (blijven) kiezen.

OMNICHANNEL BELEVING

Een positieve beleving is van groot belang voor de retailverkoop. Voor uw organisatie is het belangrijk dat u snel veranderingen kunt doorvoeren die bijdragen aan een prettige ‘customer journey’. Hierbij dient u rekening te houden met alle door uw klant gebruikte communicatiekanalen. Winkels, webshop en klantenservice, maar ook social media en apps waarmee de klant met u of over u communiceert. Ook de manier waarop u promoties en loyalty toepast draagt bij aan de beleving van de individuele klant.

INSPELEN OP INDIVIDUELE AFWEGINGEN

Relevant blijven voor uw klant kan alleen door de klant positief te blijven verrassen. Gaat het om uw specifieke product, de snelheid van leveren, de nabijheid van een winkel, de beleving in uw winkel, uw klantenkorting of het gemak online? Waar u vroeger voor een hele klantengroep een unieke propositie kon handhaven, zult u nu per klant moeten bepalen wat voor die specifieke klant het verschil maakt om voor u te (blijven) kiezen.

METEN IS WETEN

Veel retailers hechten waarde aan meer en betere interactie met de klant. Door alle relevante klantinformatie in één integraal systeem te bundelen, kunt u beter inspelen op individuele interesses en de afwegingen die de klant in de inspiratie-, oriëntatie- en aankoopfase maakt. Wanneer data uit uw ERP-oplossing gecombineerd wordt met de analyse van klantgedrag op social media ontstaat een klantbeeld op basis waarvan u gericht de volgende interactie kunt vormgeven.

LET’S MAKE IT PERSONAL

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE